گزارش نویسی پشتیبانان

صفحه 1 از 2

اطلاعات مخاطب

مانند 1345

پشتیبان گرامی لطفا شماره تماس تماس گیرنده را وارد نمایید مانند 09121234567

پشتیبان گرامی خواهشمند است شغل تماس گیرنده را وارد نمایید. مانند: کارمند

در صورت نداشتن فرزند 0 را وارد نمایید

متن گزارش تماس (ارتباط گیری)

درباره گزارش